Priser | Overblik

Modtag hjælp fra 299 kr. (+moms) og få op til 50% rabat på første time

Det vigtigste for mig er, at levere en service du bliver fuldt ud tilfreds med. Mine priser følger niveauet for ufaglært takst og de fremgår af oversigt til højre. Priserne er faste.

Jeg matcher ikke priser på udenlandsk arbejdskraft eller andre der underbyder for at få opgaven. Til gengæld tilbyder jeg foruden kvalitet i opgaveløsningen rabat første gang, så du selv kan vurdere kvaliteten af mit arbejde.

Udover prisvenlig assistance skal du vælge mig som din hjælpende hånd fordi jeg er:

 • Pålidelig (overholder aftaler til punkt og prikke)
 • Grundig (udfører opgaver ordentligt og effektivt)
 • Fleksibel (kan hjælpe med en bred vifte af ting)
 • Serviceminded (imødekommende og positiv)
 • Arbejdsom (elsker at være i bevægelse)

Jeg takker kun ja til en opgave, såfremt jeg kan stå inde for at løse den tilfredsstillende. Jeg tilbyder primært min arbejdskraft til mindre projekter samt vedligeholdelsesopgaver ude og inde.

 

Jeg samler på glade kunder

Mine kunder ved, at jeg sætter en ære i at udføre alle typer af opgaver tilfredsstillende og at jeg er til at stole på. Er der noget der driller eller opstår der en misforståelse, så er jeg selvfølgelig altid lydhør og indstillet på at løse problemet i fred og fordragelighed.

På bundlinjen er det vigtigste for mig, at du bliver så tilfreds, at du vælger at bruge mig igen og / eller anbefale mig til andre.

Overblik over mine takster

Timepris
299 kr. (ex. moms – hverdage ml. 8-16).
Tillæg hvis udenfor normal arbejdstid

Rabatmuligheder
Spar 25% (1. time – ny kunde)
Spar 50% (1. time – pensionister/enlige)
Spar 10% (fast serviceaftale)
Fastpris tilbud afgives om muligt

Kørsel
80 kr. (ex. moms pr påbegyndt dag)
3,80 kr. (ex. moms pr km for kørsel i.f.m. opgaven)

Retningslinjer for samarbejdsaftaler

Opgaver jeg ikke kan imødekomme…

…er typisk opgaver jeg ikke har forudsætninger for at udføre tilfredsstillende eller risikobetonede projekter. F.eks.:

 • Entreprenøropgaver (f.eks. større projektopgaver ifm. byggerier eller lign.)
 • Authorsationsopgaver (f.eks. VVS og/eller avanceret elarbejde)
 • Opgaver der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks.: nedbrydning/bortfjernelse skadelige materialer som f.eks. asbest. Oprensning/klargøring af forurenede områder og/eller andre risikoprægede opgaver)
 • Opgaver der fordrer brug af større maskiner og/eller udstyr som jeg ikke er fortrolig med at benytte.
Arbejdskraft
Hverdage mellem 8 og 16: 299 kr. / timen ex moms. Dvs. 374 kr inkl. moms. Opgaver udenfor normal arbejdstid tillægges 35%.
Ved faste serviceaftaler låses timeprisen indgået under aftalen i aftalens løbetid – dog max 12 mdr. Alle annoncerede priser er vejledende. Prisregulering kan forekomme. Dette vil i så fald altid fremgå af prissiden.

Bil og transport
Grundtakst: 80 kr. ex moms pr. påbegyndt dag for transport tur/retur. Såfremt der er kørsel forbundet med opgaven er km taksten 3,80 kr. ex. moms pr km.

Tilbud
Så vidt muligt giver jeg naturligvis gerne et fastpris tilbud på den opgave eller service du mangler. I visse tilfælde kan jeg dog kun give et estimat som ikke er bindende. Det vil typisk være fordi jeg har svært ved at vurdere det reelle omfang af opgaven og min timepris er så lav, at jeg ikke har råd til at udvande den yderligere.

Evt. genbrugsplads
Kommunalt gebyr for brug af genbrugsplads ifm. opgaven påføres det faktura jf. gældende takster.

Værktøj
Jeg medbringer de grundlæggende redskaber som de fleste opgaver kræver (f.eks. haveredskaber , trailer og egnet tøj). Dette er inkluderet i timeprisen. Yderligere påkrævet brug af specialværktøj eller ekstra udstyr som f.eks.  luftvejsmasker, savklinger, bor m.m. påføres faktura.

Maskiner
Ved brug af specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede maskiner. Pris efter aftale hvilket foruden materialer dækker tidsforbrug i.f.m. bestilling, afhentning og tilbagelevering. Udgifter påføres faktura.

Serviceaftaler
En serviceaftale er en fast aftale hvor jeg udfører vedligeholdelsesarbejde ude eller inde for dig. Du vælger selv indholdet af aftalet efter dine behov. Det kunne f.eks. være græsslåning og hækkeklipning – eller rengøring. Er du interesseret i at indgå en fast serviceaftale er jeg naturligvis lydhør overfor dine ønsker og krav, så aftalen kommer til at imødekomme dig på fair og tilfredsstillende vis. Serviceaftaler løber ml. 3 – 12 måneder hvorefter vi som udgangspunkt reviderer samarbejdet. Du kan opnå 10% rabat hvis den serviceaftale du tegner løber over min. 6 måneder og tæller min. 4 sammenhængende timer pr. måned. Ved behov for flere servicetimer kan anden rabataftale evt. forhandles.

Generelle samarbejdsvilkår
Den tid og de kilometer opgaven kræver faktureres som udgangspunkt. Dvs. timepris tæller fra pakning af bilen til jeg er hjemme igen. Generelt påregnes 0.5 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Betalings- og samarbejdsvilkår

 • Faktura
  Betales indenfor 14 dage netto. I tilfælde af for sen betaling tilskrives rente jf.  gældende dansk lovgivning. I yderste konsekvens sendes regningen til inkasso såfremt den ikke bliver betalt indenfor max. 8 uger.
 • Aflysning
  I tilfælde af at man som kunde aflyser en opgave sent med tabt arbejdsfortjeneste til følge forbeholder jeg mig ret til at fakturere et rimeligt beløb der modsvarer periode/konkret tab.
 • Pauser
  Jeg betaler selv min frokostpause. Som kunde accepterer man herudover 5 minutters pause pr. betalt time.
 • Erhverv
  Det er erhvervskunders eget ansvar, at arbejdstilsynets krav til sikkerhed overholdes i.f.m. opgaven. Hvis ikke har jeg ret til at annullere samarbejdsaftalen.
 • Annulering
  Jeg kan til hver en tid annullere en indgået aftale såfremt jeg skønner opgavens indhold eller de betingelser opgaven skal løses forekommer unfair eller fravigende. Er årsagen sikkerhedsproblemer faktureres den bestilte periode fuldt ud.
 • Utilsigtede begivenheder 
  Jeg kan til hver en tid uden ansvar ophæve enhver indgået aftale i tilfælde af sygdom, tekniske problemer eller force majeure.
 • Andre udgifter
  Broer, færger og parkeringsudgifter afholdes af kunden.

Udnyt dit skattemæssige fradrag på op til 18.000 kr om året!

Vær opmærksom på muligheden for at trække ydelser fra Handy-manden.dk fra i Skat. For størstedelen af mine services kan man på den måde opnå en ekstra lav timepris. Dette gælder såvel håndværks- og serviceydelser – med enkelte undtagelser som f.eks. IT hjælp. Få hurtigt overblik over rammer og konkrete fradragsmuligheder for de enkelte serviceområder på Skats hjemmeside.

Handyman ejendomsservices for private og selskaber

Velkommen – jeg hedder Mads. Jeg udfører opgaver såvel i som udenfor hjemmet alt efter dine behov. Jeg assisterer typisk private, pensionister og enlige, udlejere, Airbnb udlejere, ejendomsadministratorer, haveforeninger og andet godtfolk med alt fra havearbejde til andre former for vedligeholdelses- og klargøringsarbejde.

Ingen opgave er for lille – kontakt mig idag for et tilbud – det kan du gøre ved at skrive i formen her.

Mvh Mads
Handy-manden.dk

 

15 + 2 =